Even geduld.. laden

Privacybeleid

Telecom Store is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de reparatie van telecommunicatieapparatuur en de verkoop van nieuwe en tweedehands apparatuur. Wij respecteren de privacy van onze klanten en verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen, hoe wij deze gebruiken, en welke rechten u als betrokkene heeft.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het indienen van een klantaanvraag voor reparatie of prijsopgave via onze website. Hierbij verzamelen wij uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze persoonsgegevens om de klantaanvraag te kunnen verwerken en de reparatie of prijsopgave te kunnen uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van de voortgang van de aanvraag en om u te informeren over gerelateerde producten en diensten van Telecom Store.

 Hoe gebruiken wij deze persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden. Indien uw klantaanvraag niet leidt tot een reparatie of prijsopgave, dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 2 jaar. Indien uw klantaanvraag wel leidt tot een reparatie of prijsopgave, dan bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 3 jaar na afronding van de opdracht.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, of over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang,